Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології

Завідувач: академік НАН України, д. мед. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України 

Анатолій ГОЛЬЦЕВ 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковим напрямом діяльності Кафедри є розробка сучасних й вдосконалення існуючих технологій кріоконсервування біологічних об’єктів різного рівня організації та  довготривалого зберігання їх в низькотемпературному банку біологічних об’єктів, який являється  складовою частиною Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, з дотриманням вимог, що пред’являються Європейською Асоціацією тканинних банків. Особлива увага приділяється створенню кріобанків органів, тканин і клітин тварин і людини, генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, розробці нових медичних біопрепаратів.

Head of the Chair 
Завідувач кафедри

Anatoliy GOLTSEV
Анатолій ГОЛЬЦЕВ 

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine
DSc in Medicine, Professor, Academician of the NAS of Ukraine
ІПКіК НАН України 
академік НАН України, доктор медичних наук, професор
Professor of the Chair
Професор кафедри
John G. BAUST
Джон Дж. Бауст
The State University of New York at Binghamton, 
Professor of Biological Sciences,
USA
Університет штату Нью-Йорк у Бінгхемтоні,
США
Professor of the Chair 
Професор кафедри
Estefania Paredes ROSENDO
Естефанія Паредес Розендо
 
University of Vigo, 
Prof., Spain 
Професорка, Університет Віго, Іспанія
Associated Professor of the Chair 
Асоційований професор кафедри
Barry J. FULLER
Баррі Дж.  Фуллер 

Professor in Surgical Sciences
Division of Surgery & Interventional Sciences
UCL Medical School,  UK
Професор хірургічних наук,
Відділ хірургії та інтервенційних наук
Медична школа Університетського коледжу Лондона ,
Великобританія
The Chair Coordinator
Координатор кафедри
Pavel MERICKA
Павел Мержичка 

Responsible person of the Tissue Establishment 
at Fakultní nemocnice Hradec Králové, MD, Czech Republic
Відповідальна особа Закладу тканин
факультету охорону здоров’я в Градец Кралове 
доктор медичних наук, Градец Кралове, Чехія 
Professor of the Chair
Професор кафедри
Oleksandr  PETRENKO
Олександр ПЕТРЕНКО 

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine
Head of Department
DSc in Biology, Professor
головний науковий співробітник
доктор біологічних наук
професор
Professor of the Chair
Професор кафедри
Colin J. GREEN
Колін Дж. Грін 
International Medical Education Trust, 
MD, Foreign Member of NAS of Ukraine
UK 
Міжнародний трест медичної освіти 
Доктор медичних наук, іноземний член НАН України 
Великобританія
Professor of the Chair
Професор кафедри
Locksley McGANN
Локсли МакГен
 
University of Alberta Edmonton, 
PhD, Emeritus Professor, Canada 
Почесний професор,  Університет Альберти, 
Едмонтон, Канада
Professor of the Chair
Професор кафедри
Olga GORDIYENKO
Ольга ГОРДІЄНКО
 
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine
Head of Department
DSc in Physics & Mathematics, Professor
ІПКіК НАН України
завідувач відділу
доктор фізико-математичних наук
професорка
Professor of the Chair
Професор кафедри
Roland  А. FLECK
Роланд А. Флек 

King’s College, Center for Ultrastructure Imaging, 
Prof., UK
Королівський коледж, Центр ультраструктурної візуалізаці
Проф., Великобританія
Professor of the Chair
Професор кафедри
Shannon N. TESSIER
Шеннон Н. Тессьер 

Center for Engineering in Medicine,
Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School, США
PhD, Assistant Professor 
Центр інженерії в медицині,

Массачусетський загальний шпиталь
та Гарвардська медична школа, США
доктор філософії, доцент
Associated Professor of the Chair 

Асоційований професор кафедри
Yevgeniya SMOLYANINOVA
Євгенія СМОЛЬЯНІНОВА 

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine
PhD in Biology, Senior Researcher
ІПКіК НАН України
старший науковий співробітник
кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник
Verified by MonsterInsights