Навчання за ЕКТС

Європейська кредитно-трансферна система

European Credit Transfer System

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum; Болонья, 18 вересня 1988 р.)
Лісабонська конвенція (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні; Лісабон, 11 квітня 1997 р.)
Сорбонська декларація (Спільна Декларація «Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти», 25 травня 1998 р.)
Болонська декларація (Спільна декларація міністрів освіти Європи; Болонья, 19 червня 1999 р.)
Празьке комюніке («До зони європейської Вищої освіти» Комюніке зустрічі європейських міністрів освіти; Прага, 19 травня 2001 р.)
Саламанкське звернення (Послання Саламанкського з’їзду європейських закладів вищої освіти «Формування європейського простору вищої освіти», березень-квітень 2001 р.)
Берлінське комюніке («Створення зони вищої освіти Європи» Комюніке конференції міністрів освіти; Берлін, 19 вересня 2003 р.)
Бергенське комюніке («Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети», Комюніке Конференції європейських міністрів освіти, Берген, 19-20 травня 2005 р.)
Лондонське комюніке («На шляху до Європейського простору вищої освіти відповіді на виклики глобалізації» Лондон, 16-19 травня 2007 р.)
Декларація Глазго («Сильні університети для сильної Європи» Декларація Європейської асоціації університетів; Брюсель, 15 квітня 2005 року)
Лісабонська декларація («Університети Європи після 2010 року: різноманіття за єдності мети», Брюсель, 13 квітня 2007 року)
Лювенське комюніке («Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті» Лювен та Лювен-ля-Ньов, 28-29 квітня 2009 р.)
Болонська робоча програма («В напрямку до Європейського простору вищої освіти – інтегрована програма на 2007-2009 роки»)
Будапештсько-Віденська декларація («Про створення Європейського простору вищої освіти», 12 березня 2010 року)
Бухарестське комюніке («Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти», 27 квітня 2012 року)
Verified by MonsterInsights