Відділ кріобіології системи репродукції

Завідувачка
доктор біологічних наук, професорка 
Марина  ПЕТРУШКО
Відділ КСР ІПКіК НАН України
Відділ КСР ІПКіК НАН України
Відділ КСР ІПКіК НАН України
Відділ КСР ІПКіК НАН України

Фалько Оксана, к.б.н., с.н.с.

Людмила Бабійчук , к.мед.н., с.н.с.

Віктор Чижевський, к.б.н., с.н.с.

Таїсія Юрчук , к.б.н., с.н.с.

Verified by MonsterInsights