Віхи історії

Микола Пушкар

25 лютого 1972 році Президія Академії наук УРСР прийняла постанову “Про організацію Інституту проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР” на базі двох лабораторій Фізико-технічного інституту низьких температур і проблемної науково-дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту удосконалення лікарів в системі Академії наук. Ініціаторами створення інституту були академік АН УРСР Борис Веркін  та член-кор. АН УРСР Микола Пушкар, який став першим директором інституту. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини був і залишається на сьогодні  єдиним в Україні інститутом такого профілю

Verified by MonsterInsights