Відділ кріопатофізіології та імунології

Завідувач:
академік НАН України, д. мед. н., проф.,

Заслужений діяч науки і техніки України
Анатолій ГОЛЬЦЕВ 
Анатолій ГОЛЬЦЕВ ,
д.м.н., проф, академік НАНУ, гол.н.с.
ORCID:0000-0002-5289-5876;
https://www.researchgate.net/profile/Anatoliy-Goltsev
Тетяна ДУБРАВА,
к.б.н., пров.н.с.
ORCID:0000-0002-1056-5107;
https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Dubrava
Олена ЛУЦЕНКО,
к.б.н., с.н.с.
ORCID:0000-0003-3982-9687
Максим ОСТАНКОВ,
к.б.н., с.н.с.
ORCID:0000-0001-8412-5262 https://www.researchgate.net/profile/Maksym-Ostankov
Володимир ГАРБУЗ,
к.б.н., ст.н.с. ORCID: 0009-0009-6730-8222;
Наталя БАБЕНКО,
к.б.н., с.н.с.
ORCID:0000-0001-7002-0267; https://www.researchgate.net/profile/Nataly_Babenko
Юлія ГАЄВСЬКА,
к.б.н., с.н.с.
ORCID:0000-0002-2375-357X;
https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Gaevska
Микола БОНДАРОВИЧ, к.б.н., с.н.с.
ORCID:0000-0001-7977-0283;
https://www.researchgate.net/profile/Nikolay-Bondarovich
Ігор ГРИША,
пров. інж.
ORCID: 0000-0003-2875-910X
Ольга ЧЕЛОМБИТЬКО, інж. І кат.
Валерія ГОНЧАРОВА, лаборант
Наталія ВОЛКОВА,
к.б.н., пров.н.с.
ORCID:0000-0003-1832-6116;
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Volkova-2
Марія ЮХТА,
к.м.н., с.н.с.
ORCID: 0000-0001-9124-8455;
https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Yukhta
Ларіса СОКІЛ,
м.н.с.
ORCID: 0000-0002-8702-7374
Людмила СТЕПАНЮК,
пров.інж.
ORCID: 0000-0001-6491-8791
Людмила ЧЕРНИШЕНКО,
пров. інж.
ORCID: 0000-0003-4246-1369
Verified by MonsterInsights