Відділ експериментальної кріомедицини

Завідувач:
к. мед. н., старший дослідник
Микола ЧИЖ

Відділ експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України
Відділ експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України
Відділ експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України

Сандомирський Б.П.
Verified by MonsterInsights