Нормативні документи

Загальнодержавні нормативно-правові документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 р. № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (чинний, поточна редакція від 16.12.2015 р.)
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (редакція від 24.07.2021 р.).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 288 «Деякі питання державної атестації наукових установ» (редакція від 12.12.2018 р.)
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» (чинний, прийняття від 12.09.2018 р., набрання чинності відбулась 20.09.2018 р.)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 р. № 15-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки»
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 322-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»
 3. Розпорядження від 16.06.2021 р. № 657-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» 
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 р. № 911-р «Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки»
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 р. № 950-р «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2021–2022 роках

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Наказ МОН від 27.10.2008 р. №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2009 р. за №312/16328)
 2. Наказ МОН від 14.09.2011 р. № 1059 «Положення про спеціалізовану вчену раду» (чинний, редакція від 20.04.2012 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 р. за № 1170/19908)
 3. Наказ МОН України від 20.11.2017 р. №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2017 р. за № 1564/31432)
 4. Наказ МОН України від 02.05.2018 р. № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»
 5. Наказ МОН від 22.05.2018 р. № 512 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» (чинний, редакція від 22.05.2018 р.)
 6. Наказ МОН України від 12.04.2019 р. № 475 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»
 7. Наказ МОН України від 10.02.2021 р. №167 «Про затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи до європейського дослідницького простору»
 8. Наказ МОН України від 23.03.2021 р. № 360 «Про державну реєстрацію проєкту, що виконується українськими вченими в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва»

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Лист МОН від 26.09.2019 р. № 1/9-606 «Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту»
 2. Лист МОН України від 09.02.2021 р. № 7/122-21 «Щодо державної атестації наукових установ»
 3. Лист МОН від 07.03.2022 р. № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»
 4. Лист МОН України від 07.03.2022 р. № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

Нормативно-правові документи ІПКіК НАН України

Verified by MonsterInsights