Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності

Голова центру
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Олександр СУКАЧ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Склад

Нормативні документи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОСТІЙНОДІЮЧА КОМІСІЯ ПО РОБОТІ З НАУКОВОЮ МОЛОДДЮ ПРИ ВЧЕНІЙ РАДІ ІПКіК НАН України

Склад

Нормативні документи

Протоколи засідання

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОМІТЕТ З БІОЕТИКИ при ІПКіК НАН України

Склад

  • к. мед. н., ст. досл. Чиж М.О.
  • к. біол. н., ст. н. сп. Гаєвська Ю.О.
  • к. біол. н. Луценко Д.Г.
  • завідувачка віварію Бацунова Л.В.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОМІСІЯ З ПЕРЕВІРКИ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ І ДОКТОРА НАУК

Склад

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОМІСІЯ З ОПИТУВАННЯ ІПКіК НАН України

Склад

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ГРУПА З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

АНКЕТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ
за спеціальністю “091 – Біологія
галузі знань “09 – Біологія”
АНКЕТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ
за спеціальністю “222 – Медицина”
галузі знань “22 – Охорона здоров’я”
Verified by MonsterInsights