Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2024 році

Шановні колеги!

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2024 році.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2024 року.

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

  • дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;
  • окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
  • колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених попереднім підпунктом цього пункту.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:

1. Премія імені О.І.Ахієзера – за видатні наукові роботи в галузі теоретичної фізики та фізики плазми (Відділення ядерної фізики та енергетики).

2. Премія імені О.О.Богомольця – за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

3. Премія імені О.І.Бродського – за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики і реакційної здатності (Відділення хімії НАН України).        

4. Премія імені В.М.Глушкова – за видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем (Відділення інформатики НАН України).

5. Премія імені О.М.Динника – за видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування (Відділення механіки і машинознавства  НАН України).

6. Премія імені  М.М.Доброхотова – за видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства (Відділення матеріалознавства НАН України).

7. Премія імені Д.К.Заболотного – за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

8.  Премія імені А.Ю.Кримського – за видатні наукові праці в галузі  сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).

9. Премія імені Є.К.Лазаренка – за видатні результати в галузі мінералогіїї, кристалографії і петрографії (Відділення наук про Землю НАН України). 

10. Премія імені В.Є.Лашкарьова – за видатні результати у галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування  (Відділення  фізики і астрономії НАН України).

11.  Премія імені Ю.О.Митропольського – за видатні наукові роботи в теоріях диференціальних рівнянь, динамічних систем та нелінійних  коливань (Відділення математики НАН України).

12. Премія імені М.В.Остроградського – за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки та фізики (Відділення математики НАН України).

13. Премія імені О.О.Потебні – за видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).     

14. Премія імені А.Ф.Прихотько – за видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

15. Премія імені І.П.Пулюя – за видатні роботи у галузі прикладної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).

16. Премія імені К.Д.Синельникова – за видатні роботи в галузі ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).

17. Премія імені В.І.Трефілова – за видатні роботи у галузі фізики міцності і пластичності матеріалів (Відділення матеріалознавства НАН України).

18. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).     

19. Премія імені Є.П.Федорова– за видатні роботи у галузі теоретичної та прикладної астрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

20. Премія імені М.Г.Холодного – за видатні наукові роботи в галузі  ботаніки, фізіології та екології рослин (Відділення загальної біології НАН України).

21. Премія імені В.М.Хрущова – за видатні наукові роботи в галузі  електроенергетики та електротехніки (Відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України).

22. Премія імені Д.Ф.Чеботарьова – за видатні роботи в галузі геронтології та геріатрії (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

23. Премія імені Ф.І.Шміта – за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).

24. Премія імені М.К.Янгеля – за видатні досягнення в галузі прикладної і технічної механіки та ракетно-космічної техніки  (Відділення механіки і машинознавства НАН України).

25. Премія імені Ф.Г.Яновського – за видатні наукові роботи в галузі терапії, клінічної бактеріології та імунології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

Детальна інформація представлена на сайті НАНУ та за посиланням.

Залишити відповідь

Відкрийте більше з ІНСТИТУТ

Підпишіться зараз, щоб продовжити читання та отримати доступ до повного архіву.

Продовжити читання

Verified by MonsterInsights